ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛ.Α.Δ.Α

ΣΥΛΛΟΓΟΣ     ΕΛ.Α.Δ.Α
ελεύθερων αγανακτισμένων δυτικής αχα'ι'ας

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ;

Είναι ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ οι ενέργειες άσκησης ποινικής δίωξης και αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους του ΟΑΕΕ? Το ζήτημα του ΟΑΕΕ και της παράνομης χρέωσης των εισφορών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την ίδια ώρα που αρνείται να παράσχει την υπηρεσία σε όσους οφείλουν. Οι δικηγόροι γνωρίζουν ότι ο ΟΑΕΕ προχωράει σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και σε άσκηση ποινικής δίωξης και για αυτές τις οφειλές ενδεχομένως ο ΟΑΕΕ διαπράττει ποινικό αδίκημα (τα υπεύθυνα πρόσωπα φυσικά) για απάτη στο δικαστήριο. Και αυτό διότι ενημερώνει την Δικαιοσύνη για χρέη των ασφαλισμένων του που γνωρίζει ότι δεν υφίστανται αφού αρνείται να παράσχει την υπηρεσία (επειδή την ίδια ώρα όφειλαν). Και μάλιστα επειδή αυτό είναι κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα η πράξη είναι κακουργηματική (εφόσον συμβαίνει φυσικά). Το άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα αναφέρει:1. Όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με Φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 72 για το κατάστημα εργασίας εφαρμόζονται και εδώ.

3. Επιβάλλεται Κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ`επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών [δέκα πέντε χιλιάδων (15.000)ευρώ. Βλ. διατάξεις και τρόπο μετατροπής σε ευρώ στο άρθρο 0] " 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 αναπροσαρμόζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ με την παρ.2 περ.δ` άρθρου 24 Ν.4055/2012,ΦΕΚ Α 51/12.3.2012.Εναρξη ισχύος 2 Απριλίου 2012. 

ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των [είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών"] "εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000)ευρώ". Βλ. διατάξεις και τρόπο μετατροπής σε ευρώ στο άρθρο 0] ".

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 αναπροσαρμόζεται στο ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ με την παρ.1 περ.ιδ` άρθρου 24 Ν.4055/2012,ΦΕΚ Α 51/12.3.2012.Εναρξη ισχύος 2 Απριλίου 2012.

*** Η παρ.3.που είχε αντικατασταθεί με την παρ.11 άρθρ.1 Ν.2408/1996 αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω με το άρθρο 14 παρ.4 Ν.2721/1999,ΦΕΚ Α 112/3.6.1999. Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα η απάτη ενώπιον δικαστηρίου (άρθρο 386 ΠΚ) μπορεί να τελεσθεί και με αθέμιτη παρασιώπηση αληθούς περιστατικού, όταν η παρασιώπηση μπορεί να παραπλανήσει το δικαστήριο στην έκδοση δυσμενούς για τον αντίδικο απόφασης (οφειλέτη), που θα του προξενήσει περιουσιακή βλάβη, που θα απεφεύγετο εάν ο διάδικος (ΟΑΕΕ) τηρούσε το καθήκον αληθείας κατ’ άρθρο 116 ΚΠολΔ και ανακοίνωνε με την αίτησή του στο δικαστήριο σημαντικό για την όλη υπόθεση αληθές περιστατικό (παράνομη χρέωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τόκων επί αυτής, ενώ δεν παρέχει την υπηρεσία) που επηρεάζει το βέβαιο και εκκαθαρισμένο της απαίτησης. (βλ σχετικώς ΑΠ 176/2006 Ποιν Χρ ΝΣΤ σελ 793, 1956/2001 ΠοινΔικ 2002 σελ 449 κλπ Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία-Εφαρμογή Μιχ Μαργαρίτη Αρεοπαγίτη ε.τ. παρ/φοι 10, 11, 61,62, 63, 70, έκδοση 2008 Π. Σάκκουλα).

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Ελεύθερος επαγγελματίας. Ο… "εγκληματίας" της Ελλάδας.
Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο ελεύθερος επαγγελματίας στην Ελλάδα, θεωρείται κάτι σαν συνώνυμο του "εγκληματία". Αυτό στην ουσία εξάγεται από τον ίδιο το φορολογικό νόμο. Ο άνθρωπος που επέλεξε στην Ελλάδα να κάνει μια δική του δουλειά και να μην γίνει δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, αντιμετωπίζεται ως οιονεί "εγκληματίας" και έχει περιορισμένα δικαιώματα. Η δε Δικαιοσύνη κάνει τα στραβά μάτια, παρά τις σχετικές προσφυγές που γίνονται.

Για τον ελεύθερο επαγγελματία δεν ισχύει η βασική αρχή του δικαίου, δηλαδή...
η συνταγματική αρχή της ισότητας. 

1) Δεν ισχύει γι’ αυτόν η φοροαπαλλαγή που ισχύει για τους μισθωτούς και φυσικά και για τους δικαστές, βουλευτές, κ.λ.π. Φορολογείται από το πρώτο ευρώ.

2) Δεν ισχύει γι’ αυτόν η έκπτωση με τη συλλογή αποδείξεων.

3) Υποχρεωτικά οι συναλλαγές του γίνονται μέσω τραπέζης πάνω από ένα ορισμένο ποσό. 

4) Φορολογείται με διαφορετική φορολογική κλίμακα από το πρώτο ευρώ.

5) Ισχύουν γι’ αυτόν τεκμήρια εισοδήματος, για τα οποία φορολογείται και οφείλει ΦΠΑ, άσχετα αν πέτυχε τα τεκμαρτά εισοδήματα.

6) Το κράτος του αρπάζει το 55% ως προκαταβολή επί του φόρου της χρήσεως, κάτι που δεν συμβαίνει σε κανένα κράτος του πλανήτη.

7) Τηρεί μόνος του τα φορολογικά βιβλία, γιατί δεν έχει να πληρώσει λογιστές και φυσικά κάνει μικρολάθη, στον απίθανο κόσμο του φορολογικού λαβύρινθου και των 1.500 εγκυκλίων μέσα σε τρία χρόνια. Έτσι αναγκάζεται να κάνει αυτοπεραίωση, να φορολογείται περισσότερο και να αναγκάζεται, όποτε επιθυμεί η κυβέρνηση, να υποβάλλεται και σε γενική φορολογική περαίωση, οπότε και καταβάλει και νέα ποσά.

8) Πληρώνει χαράτσια υπέρ των ανέργων υπαλλήλων, χωρίς να νοιάζεται κανείς για το εάν αυτός έχει να ζήσει.

9) Πληρώνει επιπρόσθετο τέλος ανάλογα με τα έσοδά του.

10) Είναι εκτεθειμένος σε οποιαδήποτε καταγγελία του κάθε «κουκουλοφόρου» υφιστάμενος έναν απίστευτο προσωπικό, οικογενειακό και περιουσιακό Γολγοθά. 

11) Ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορεί να απεργήσει, ούτε να κλείσει τους δρόμους για να εκβιάσει την κυβέρνηση. Τα δε συνδικαλιστικά του όργανα είναι πλήρως κομματικοποιημένα και εκτελούν πιστά τις κομματικές εντολές.

12) Πληρώνει φυσικά μόνος του τα ασφαλιστικά ταμεία (και όχι κάποιος εργοδότης) άσχετα με τα εισοδήματά του ή τις ζημιές του και αν δεν τα πληρώσει θα του γίνει κατάσχεση και θα πάει φυλακή. Χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να πληρώσουν τα ασφαλιστικά τους ταμεία, με αποτέλεσμα να μην έχουν ασφάλιση υγείας και να καταφεύγουν στους "Γιατρούς του Κόσμου". Όμως η φορολογική εξόντωσή τους συνεχίζεται αμείωτη.

Αυτές είναι λίγες μόνο από τις πολλές διαφοροποιήσεις των ελευθέρων επαγγελματιών από τους υπόλοιπους πολίτες στην Ελλάδα, που καταργούν πλήρως την αρχή της ισότητας μεταξύ των ανθρώπων.

Γιατί λοιπόν υποβάλλεται σε όλη αυτή τη εξοντωτική φορολογική μεταχείριση ο ελεύθερος επαγγελματίας; Διότι η «τίμια» άρχουσα τάξη στην Ελλάδα, τον θεωρεί οιονεί "απατεώνα" και εκ προοιμίου "φοροκλέπτη", εκθέτοντάς τον στην Κοινή Γνώμη και υποβάλλοντάς τον σε ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς, που παραβιάζει άμεσα την συνταγματική αρχή της ισότητας, προκειμένου να του αρπάξει αδιαμαρτύρητα τα πάντα.  

– ΚΛΕΙΣΤΗ “ΕΠ“ ΑΟΡΙΣΤΟΝ” Η ΔΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

“Θα κρατήσουμε κλειστή την Εφορία, όσες μέρες χρειαστεί, μέχρι να αναβληθεί η εφαρμογή των νέων μέτρων που μας οδηγούν στη χρεοκοπία…” 

Τριακόσιοι περίπου αγρότες  και κτηνοτρόφοι από την Ιεράπετρα, το Στόμιο, τον Κουτσουρά, το Γούδουρα, τη Σητεία και το Μεραμπέλλο, απέκλεισαν τα ξημερώματα της Δευτέρας τη ΔΟΥ Αγίου Νικολάου, συμμετέχοντας στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις της αγροτικής τάξης, που αγωνίζεται να αποκρούσει τη φοροκαταιγίδα που έρχεται με το νέο αγροτικό φορονομοσχέδιο.
‘’Θα κρατήσουμε κλειστή την Εφορία, όσες μέρες χρειαστεί, μέχρι να  αναβληθεί η εφαρμογή των νέων μέτρων που μας οδηγούν στη χρεοκοπία. Ζητούμε από την κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτό το νομοσχέδιο και να ξεκινήσει από μηδενική βάση η συζήτηση του τρόπου φορολόγησης των αγροτών. Η τήρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων, το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ και η φορολόγηση με 13% του αγροτικού εισοδήματος διαλύει την παραγωγική βάση της χώρας μας , με αποτέλεσμα στο τέλος να μας υποχρεώσει να εγκαταλείψουμε τη γή που μας άφησαν οι γονείς μας και την καλλιεργούμε , αντιμετωπίζοντας τόσες αντιξοότητες’’, μας είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας κ Μιχάλης Μαλλιωτάκης
Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιεράπετρας, ο Δήμος , εκπροσωπούμενος από τον αντιδήμαρχο κ Γιώργο Προϊστάκη, οι επαγγελματοβιοτέχνες και οι έμποροι, συμπαραστάθηκαν, και όσοι μπόρεσαν συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις των αγροτών  στον Άγιο Νικόλαο.
‘’’Ο νέος τρόπος φορολόγησης των αγροτών που ουσιαστικά τους αντιμετωπίζει σαν επιχειρηματίες και οι συντελεστές φορολογίας που προβλέπονται, καθιστούν την γεωργική εκμετάλλευση μη βιώσιμη, με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για το σύνολο της οικονομίας και κοινωνίας, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που η γεωργική, αγροτική οικονομία και ειδικότερα η μικρή γεωργική εκμετάλλευση αποτελούν την ραχοκοκαλιά της’’, αναφέρει ο διευθυντής της ΕΑΣΙ κ Νίκος Δασκαλάκης.
Ο Αγροτικός Σύλλογος Σητείας ήταν ‘’παρών’’ στον αποκλεισμό της ΔΟΥ Αγίου Νικολάου, και θα συνεχίσει δυναμικά τον αγώνα, όπως μας είπε ο πρόεδρος του κ Γιώργος Τσιφετάκης.
‘’Δεν μας καλύπτουν οι δηλώσεις του κ Τσαυτάρη για ελαστικοποίηση των νέων φορολογικών μέτρων που αφανίζουν την αγροτιά. Θέλουμε τον κ Στουρνάρα που παίρνει τις αποφάσεις της υποταγής στις επιθυμίες της τρόϊκας  να πάρει πίσω αυτά τα βάρβαρα μέτρα  για τους μικρούς και μικρομεσαίους αγρότες. Είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε μαζί με τους αγρότες όλης της χώρας, να ανατρέψουμε την πολιτική της ισοπέδωσης του πρωτογενή τομέα’’, είπε μεταξύ άλλων ο κ Γιώργος Τσιφετάκης.
ΜΟΙΡΑΣΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ
Έξω από τη ΔΟΥ Αγίου Νικολάου , έφτασε νωρίς το πρωί ο 51χρονος ντοματοπαραγωγός  κ Κώστας Φουντουλάκης,από το Στόμιο,  μεταφέροντας με το αγροτικό του 70 κλούβες(1.5 τόνο ντομάτες), και άρχισε να τις μοιράζει δωρεάν καλώντας τους περαστικούς δημότες του Αγίου Νικολάου, να πλησιάσουν στο αυτοκίνητο του και να δεχτούν το δώρο του.
‘’Πέντε μέρες  οι ντομάτες μου είχαν μείνει απούλητες στο δημοπρατήριο . Έχω 10 στρέμματα καλλιέργειες ντομάτας, είμαι στο φούλ της παραγωγής, δεν μπορώ να πουλήσω τα προϊόντα μου, δεν έχω λεφτά να πληρώσω τους εργάτες μου, δεν έχω να πληρώσω τα λιπάσματα και το γεωπόνο μου και έρχονται αυτοί οι βάρβαροι στο Υπουργείο Οικονομικών και αποφασίζουν να μας δώσουν τη χαριστική βολή. Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν πόσο κοστίζει η καλλιέργεια μας και τι Γολγοθά ανεβαίνουμε για να πουλήσουμε ακόμα και σε εξευτελιστικές τιμές την παραγωγή μας. Δυστυχώς ζούν σε άλλη χώρα και δεν ξέρουν τι συμβαίνει στην ελληνική ύπαιθρο. Πέφτουμε να κοιμηθούμε και δε μας παίρνει ο ύπνος, γιατί μόλις κλείσουμε τα μάτια, μας πλακώνουν οι σκέψεις των υποχρεώσεων που δεν βγαίνουν με τίποτα, και έχουν γίνει ο καθημερινός μας εφιάλτης’’, μας είπε αγανακτισμένος ο κ Κωστής Φουντουλάκης.
‘’Ο αποκλεισμός της   ΔΟΥ Αγίου Νικολάου θα συνεχιστεί μέχρι να καμφθεί η κυβέρνηση. Κάναμε ένα καλό πρόγραμμα, ορίζοντας καθημερινά έναν διαφορετικό Αγροτικό Σύλλογο ως υπεύθυνο για τον πρωινό αποκλεισμό της Εφορίας Την Τρίτη θα πάμε πολύ νωρίς εμείς από την Ιεράπετρα και την Τετάρτη θα πάνε από το Σύλλογο της Σητείας στον  Άγιο Νικόλαο οι συνάδελφοι μας . Εννοείται ότι  οι υπόλοιποι αγρότες θα πηγαίνουμε  έξω από την Εφορία, μόλις τακτοποιήσουμε τις πρωινές δουλειές μας , γιατί βρισκόμαστε στο φόρτε των καλλιεργειών και των υποχρεώσεων μας’’, εξηγεί ο κ Νίκος Χανιωτάκης, υπεύθυνος κινητοποιήσεων του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας.
ΠΗΓΗ:http://www.radiovereniki.gr/

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΕΔΩ
Αναμφισβήτητα η ΝΔ έχει μεγάλη ευθύνη για τη καταστροφική πορεία και τη χρεοκοπία της χώρας. Επίσης, ευθύνη έχουν και τα κόμματα της αριστεράς αφού συνέβαλαν στον κρατισμό, στον κομματικό συνδικαλισμό, το λαϊκισμό, το αντιεπιχειρηματικό περιβάλλον και δεν αγωνίσθηκαν ενάντια στη διαφθορά, στην παραοικονομία, στον καταναλωτισμό και στη σπατάλη.


Η τεράστια ευθύνη όμως ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, αφού με άλλοθι το σοσιαλισμό και με εργαλεία τα δάνεια, τους κοινοτικούς πόρους, το κομματικό κράτος, τις πελατειακές σχέσεις, την προπαγάνδα, τα κρατικοδίαιτα ΜΜΕ και τα μεγάλα συμφέροντα γαντζώθηκε στην εξουσία και κυβέρνηση αυτοδύναμα τη χώρα για είκοσι δύο χρόνια.

Την ευθύνη για την πορεία του ΠΑΣΟΚ, τις πολιτικές που ακολούθησε και τα καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα, αλλά και για το ίδιο, ασφαλώς, δεν έχει η συντριπτική πλειοψηφία των μελών και των ψηφοφόρων του που πίστεψαν σε ιδέες και υποσχέσεις και προδώθηκαν. Την ευθύνη έχουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα που είχαν τη δύναμη και την εξουσία να διαχειριστούν το κόμμα, την διακυβέρνηση, το κράτος και τους θεσμούς. Έχουν ευθύνη αυτοί που ταύτισαν το ατομικό τους συμφέρον με το συμφέρον του κόμματος και αυτό με το συμφέρον της πατρίδας.

Αυτοί που για το συμφέρον τους, αντί να δημιουργήσουν ένα πολιτικό πολιτισμό με αξίες, όπως ειλικρίνεια, εντιμότητα, ακεραιότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια λόγων και πράξεων, διαφάνεια, λογοδοσία, αξιοκρατία, αποτελεσματικότητα και φρόνηση, εδραίωσαν τις αξίες του «εγώ», του νεποτισμού, («κολλητοκρατίας»), της διαπλοκής, της ανευθυνότητας, της ανεντιμότητας, της ασυνέπειας, του ψέματος, της διαφθοράς, της σπατάλης, του ωχαδερφισμού, της μετριότητας και του εφησυχασμού. Ως ηγεμόνες και ηγεμονίσκοι, πολιτικοί καριέρας με απεριόριστη αλαζονεία και εξουσιομανία διαμόρφωσαν μια κυρίαρχη κάστα κυβερνητισμού και εξουσίας στο ίδιο το κόμμα και τη λεγόμενη κεντροαριστερά. Χρεοκόπησαν τις έννοιες και τις ιδέες της σοσιαλδημοκρατίας. Χρεοκόπησαν οικονομικά, ηθικά και πολιτικά το κόμμα τους. Κατέστρεψαν της χώρα και υποθήκευσαν το μέλλον της στους δανειστές.

Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πια εδώ και τα μέχρι τώρα μέλη του, όσα τέλος πάντων είχαν μείνει, θα αποτελούν μία τις συνεργαζόμενες κινήσεις που θα βοηθήσουν τους "58" να συγκροτήσουν την Προοδευτική Δημοκρατική Παράταξη, φορέα που θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Είναι πλέον μια συνιστώσα! Τώρα αν είναι καλύτερο να είναι μια συνιστώσα του σημιτικού μαζέματος από το να είναι συνιστώσα της Νέας Δεξιάς δεν το ξέρω. Αστοί και μικροαστοί είναι οι άνθρωποι και ξέρουν καλύτερα τα των κομμάτων τους από εμάς του κομμουνιστές. Ο καθένας στον τομέα του.
Το βέβαιον είναι ότι θα ξαναβρεθούν παλιοί φίλοι και σύντροφοι από τα όμορφα χρόνια του '80 και των κυβερνήσεων Σημίτη. Πολλοί από τους "58", η πλειοψηφία, θα νιώσουν σαν το σπίτι τους. Γιαννίτσης, Χριστοδουλάκης, Μπίστης και άλλοι θα συναντηθούν με τον Μιχάλη τον Χρυσοχοΐδη, τον Πάρη τον Κουκουλόπουλο, τον Κώστα τον Σκανδαλίδη και φυσικά τον Βαγγέλη. Δεν έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα. Ίσως μόνο αυτό του επικεφαλής όπως λένε και οι ρεπόρτερ του ΠΑΣΟΚ που κάνουν και το ρεπορτάζ των "58".
Οι "58" έχουν συμφωνήσει με τον Βενιζέλο να έχουν επικεφαλής τον Γιαννίτση, διότι ο άνθρωπος το δικαιούται αφού 10 χρόνια νωρίτερα έβλεπε μπροστά και εισηγήθηκε την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού που τότε λόγω κλιμάκωσης της ταξικής πάλης ο Σημίτης έκανε πίσω. Οι Παπανδρεϊκοί όμως, λένε οι δημοσιογράφοι, αντιδρούν και θέλουν υποψήφιο από το σημερινό ΠΑΣΟΚ. Εντάξει ρε παιδιά. Εδώ θα τα χαλάσουμε; Και ποιός να μπει δηλαδή; Ο Μανιάτης ή ο Φίλιππος Σαχινίδης;
Η κρισιμότητα του επικεφαλής έχει να κάνει και με το γεγονός ότι θα είναι πιθανόν ο μόνος εκπρόσωπος του σχήματος στο ευρωκοινοβούλιο όπου θα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα του κυρίου Σουλτς. Σε κάθε περίπτωση μπαίνουν σε μια νέα εποχή στο πρώην ΠΑΣΟΚ. Το νέο συμμαχικό σχήμα αισιοδοξεί πως θα πάει καλά, θα ξεπεράσει το πλαφόν του 3% και θα μπεί στην Ευρωβουλή. Κοιτούν μπροστά οι άνθρωποι κι εξάλλου είναι κάτι καινούριο. Είναι νέοι ακόμα και ο κόσμος δεν τους ξέρει καλά για να τους δώσει μεγάλα ποσοστά..
Το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει πια. 
επιμέλεια κόμπρα
* Οι απόψεις της Σύνταξης μπορεί να μη συμπίπτουν με τις απόψεις του/της αρθρογράφου.

Κρήτη | Με τα όπλα στα χέρια μπουκάρουν στις εφορίες αγανακτισμένοι φορολογούμενοι


eforia

Ανεξέλεγκτες είναι πλέον οι καταστάσεις που διαδραματίζονται στην μοναδική ΔΟΥ του Ηρακλείου, στη Λεωφόρο Κνωσσού. Ο προϊστάμενός της Μανώλης Ρολάκης, περιγράφει περιστατικά πρωτόγνωρα, που αποδίδονται στην απόγνωση των φορολογουμένων, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στην άγρια φορολόγηση.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην Ελένη Στάθογλου, ο κ. Ρολάκης είπε ότι φορολογούμενος δεν δίστασε να του βγάλει όπλο, το οποίο τοποθέτησε πάνω στο γραφείο του, ενώ ένας άλλος, που χρωστούσε 400 χιλιάδες ευρώ, τον απείλησε ότι θα φέρει “μπιτόνι με βενζίνη να τους κάψει”. Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ, ενημέρωσε σχετικά, με έγγραφό του, τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, και έστειλε… σαφές μήνυμα στους βουλευτές, επειδή πλησιάζουν οι εκλογές του Μαίου, ότι κανένας υπάλληλος δεν θα δεχθεί παρεμβάσεις στο έργο του.
Μάλιστα πολλοί είναι εκείνοι που πάνω στην απόγνωσή τους και στην απελπισία τους απειλούν ότι αν δεν γίνει δεκτό το αίτημά τους, τότε θα αυτοκτονήσουν, άλλοι λιποθυμούν, άλλοι φωνάζουν και άλλοι βρίζουν χυδαία.
Την ίδια ώρα περιγράφει με τα πιο μελανά χρώματα το φόρτο εργασίας με τους υπαλλήλους να καλούνται να εργαστούν και τα Σάββατα. Ο κ. Ρολάκης είπε ότι οι εφοριακοί την “πληρώνουν” για τις σκληρές αποφάσεις που λαμβάνονται κεντρικά, με τον καθένα να βρίζει και να απειλεί απλούς εργαζόμενους, που δε φέρουν καμία ευθύνη.

Πηγή : ekriti.gr

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ... ΣΑΝ ΝΑ ΛΕΜΕ ΓΑΙΔΑΡΟΙ ΜΕ ΦΤΕΡΑ!Γράφει ο Π.Π.
Ωραίο το νέο κόλπο, αυτή ντε η μοντέρνα εμφάνιση του παλαιοκομματισμού. Πρόσωπα από τα πολιτικά κατακάθια, φαντάσματα πολιτικά, ξεδιάντροποι κομματικοί γυρολόγοι ντύθηκαν ανεξάρτητοι και κόβουν...
βόλτες πιστεύοντας ότι οι πολίτες είναι Απάτσι και θα τους ξεγελάσουν. Δείτε τους γύρω σας. Αυτούς που δηλώνουν ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα κατέβουν ως ανεξάρτητοι υποψήφιοι! Οι περισσότεροι είχαν διατελέσει αιρετοί σηκώνοντας κομματικές σημαίες και παίρνοντας χρίσματα από τα κόμματα. Τότε οι αντίπαλοι αποκαλούνταν από αυτούς τους ίδιους αντάρτες και χλεύαζαν όποιον δήλωνε ανεξάρτητος. Σήμερα οι γνωστοί στις τοπικές κοινωνίες γυμνοσάλιαγκες, ξεβρασμένοι πολιτικά στα μάτια των πολιτών, αυτοπροσδιορίζονται ανεξάρτητοι υποψήφιοι!!! Από τα κόμματα φυσικά δεν αποχωρούν, γιατί θέλουν να έχουν και τα κονέ για ώρα ανάγκης. Αυτούς τους τόοοσο πολύ ανεξάρτητους(!) μαυρίστε τους, γιατί εκτός από το δούλεμα είναι και πιο εξαρτημένοι από τους άλλους που στηρίζονται και δεν το κρύβουν από κόμματα. Όσο οι γάιδαροι έχουν φτερά, τόσο ανεξάρτητοι είναι και οι μαθημένοι στα αξιώματα και στην κουτάλα...

fimotro